Konstruktionsprocesser

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projekt bygger videre på viden opnået i løbet af uddannelsens 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Har tilegnet sig viden om relevante tekniske og naturvidenskabelige modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af en valgt problemstilling.
 • Har tilegnet sig viden om, hvordan et forholdsvist simpelt mekanisk produkt virker.
 • Kan gennemføre og dokumentere en konstruktionsproces.
 • Kan gennemføre en kinematisk og statisk analyse.

Færdigheder

 • Kan gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed.
 • Kan bearbejde den valgte tekniske problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver.
 • Skal kunne dokumentere en konstruktionsdetalje ved hjælp af GPS-målsatte tekniske tegninger
 • Kan foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og –formulering.
 • Kan foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metodernes egnethed.
 • Kan for et delemne til en prototype angive det nødvendige antal procestrin for dets fremstilling, samt estimere tidsforbruget for de enkelte procestrin, og på den baggrund estimere omkostningerne for delemnets fremstilling.

Kompetencer

 • Skal kunne vælge, beskrive og anvende relevante tekniske modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling.
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klar og struktureret, sammenhængende og præcis måde.
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde.
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider.

Undervisningsform

Projektet gennemføres i projektgrupper med maksimalt 7 medlemmer per gruppe.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKonstruktionsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign Processes
ModulkodeM-MP-B2-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet