Grundlæggende statik og styrkelære

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have grundlæggende viden om stænger, bjælker, gitre og rammer
 • Skal have viden om modellering af laster og understøtninger
 • Skal have viden om kraft- og momentbegrebet
 • Skal kunne forstå ligevægtsligninger og ækvivalensbetingelser
 • Skal kunne forstå begreberne statisk bestemthed, statisk ubestemthed og mekanismer
 • Skal kunne forstå superpositionsprincippet
 • Skal have viden om tværsnitskonstanter for plane bjælker, herunder areal, inertimoment og modstandsmoment
 • Skal have viden om normal- og forskydningsspændinger og tilhørende tøjninger
 • Skal have viden om konstruktionsmaterialers mekaniske egenskaber gennem simple materialemodeller, herunder specielt lineært elastiske materialer
 • Skal have viden om statik og kinematik.

Færdigheder

 • Skal kunne opstille statiske modeller for plane gitter- og bjælkekonstruktioner
 • Skal kunne afgøre statisk bestemthed af plane gitter- og bjælkekonstruktioner
 • Skal kunne foretage beregninger af reaktioner i statisk bestemte gitter- og bjælkekonstruktioner
 • Skal kunne beregne tværsnitsstørrelser for plane konstruktioner, herunder areal, intertimoment og
 • modstandsmoment
 • Skal kunne foretage beregninger af snitkræfter i statisk bestemte plane gitter- og bjælkekonstruktioner
 • Skal kunne anvende faststofmekanik til beregning af spændinger i disse konstruktioner
 • Skal kunne anvende simple materialemodeller til eftervisning af konstruktionens bæreevne
 • Skal kunne foretage deformationsberegninger på statisk bestemte plane bjælkekonstruktioner

Kompetencer

 • Skal kunne anvende notation og terminologi indenfor fagområdet
 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af konstruktive løsninger.
 • Skal kunne gennemføre overordnet dimensionering af bjælker og træk-/trykstænger i en konstruktion

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. § 18 i diplomingeniøruddannelsernes studieordning og § 17 i bacheloruddannelsernes studieordning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende statik og styrkelære
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

PBL
Problembaseret Læring understøttes gennem eksempler og opgaver og gennem kursusstoffets anvendelse i semesterprojekter.

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental Statics and Strength of Materials
ModulkodeM-MP-B1-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet