Grundlæggende ingeniørteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med vejledning.

Gennem en overskuelig designopgave, med umiddelbar relevans for inddragelse af maskinteknisk grundfaglighed, introduceres deltagerne til en robust, basal model for projektarbejde i ingeniørfaget.

Projektet skal godkendes af vejleder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal demonstrere basal viden om begreber indenfor

 • organisering af projektarbejde i grupper
 • almen praksis for opbygning af skriftlig dokumentation for en teknisk udviklingsproces
 • visuel formidling
 • digitale redskaber til projektarbejde, -kommunikation og formidling
 • modelbaseret analyse og udvikling i ingeniørfagligheden
 • fremstillingsmetoder, materialevalg, deformation og styrkeberegning, montage

Færdigheder

Den studerende skal, med udgangspunkt i en forud afgrænset problemstilling, i en veldefineret kontekst, og med inddragelse af kursusunderstøttede fagligheder og metoder, kunne

 • deltage proaktivt i organisering og gennemførelse af et projekt
 • identificere en specifik problemstilling til behandling gennem projektforløbet
 • opstille overordnede krav og ønsker til en teknisk løsning
 • udarbejde forskellige løsningskoncepter på skitseniveau og foretage systematisk valg heraf
 • identificere kritiske tekniske problemstillinger
 • udvikle det valgte koncept til et teknisk dokumenteret (beregninger og visuel formidling) løsningsforslag, med særligt fokus på udvalgte, ikke trivielle komponenter og detaljer med kritisk betydning for produktets fremstilling, montage og funktion
 • udforme en projektrapport, der dokumenterer hovedtræk i projektprocessen
 • inddrage basale digitale værktøjer til kommunikation, skriftlig og visuel formidling, produktudvikling og dokumentation

Kompetencer

Den studerende skal kunne varetage

 • identifikation af egne læringsmål
 • inddragelse af specifikke kursusunderstøttede fagligheder i projektarbejdet med støtte fra projektvejleder
 • identifikation og selvstudium af fornødne fagligheder ud over de udbudte kursusfagligheder
 • egen faglige udvikling i en projektorienteret problembaseret læring

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 10 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 300 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende ingeniørteknik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektet bedømmes ved en intern mundtlig eksamen på baggrund af en projektrapport.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEngineering Fundamentals
ModulkodeM-MP-B1-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet