Virkelighed og modeller

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i ”Introduktion til teknisk rapportskrivning” eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal opnå viden om den videnskabelige arbejdsmåde med vægt på metoder, teorier og modeller.
 • Skal opnå viden om de modeller/teorier og/eller metoder, der er relevante og veldefinerede indenfor det maskin- og produktionstekniske fagområde.
 • Skal opnå viden om relevante begreber og metoder til analyse og vurdering af de videnskabelige løsninger i relation til mennesker, miljø og samfund.
 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller.

Færdigheder

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge.
 • Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling.
 • Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af, i forbindelse med projektarbejdet, indhentet information.
 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder anvendt til analyse af den valgte problemstilling.
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk som mundtligt.
 • Skal kunne dokumentere en konstruktionsdetalje ved hjælp af computerbaserede tegningsværktøjer
 • Skal kunne dokumentere resultatet af en konstruktionsproces ved hjælp af en skue- eller funktionsmodel. Modellen kan erstattes af en virtuel model.
 • Skal kunne udarbejde en stykliste med anslåede priser for de enkelte dele og vurdere af den samlede pris.
 • Skal kunne analysere egen læreproces.
 • Skal kunne anvende forskellige metoder til organisering af projektarbejdet.

Kompetencer

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt.
 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen.
 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter.
 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 7 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 10 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 300 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirkelighed og modeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektet bedømmes ved en intern mundtlig eksamen på baggrund af en projektrapport.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReality and Models
ModulkodeM-MP-B1-2A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (mekanik og produktion)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet