Introduktion til teknisk rapportskrivning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal opnå viden den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper.
 • Skal opnå viden om den faglige profil, som maskin og produktionsuddannelsen sigter imod.
 • Skal opnå viden om formalia i forbindelse med rapportskrivning.
 • Skal opnå viden om organisering af gruppesamarbejdet og samarbejdet med vejledere.

Færdigheder

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling.
 • Skal kunne beskrive og analysere en eller flere projektvinkler.
 • Kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde.
 • Skal kunne anvende forskellige projekt- og tidsstyringsværktøjer
 • Identificerer en problemstilling og udarbejd en problemformulering som skalog danner grundlag for det videre arbejde indenfor projektets fagområde.

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over den problemorienterede og projektorganiserede studieform og arbejdsprocessen.
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.
 • Skal kunne reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk).

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til teknisk rapportskrivning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektet bedømmes med bestået/ikke bestået. Aktiv deltagelse i udarbejdelse af projektrapport samt aktiv deltagelse i fremlæggelsesseminaret medfører at projektenheden vil blive bedømt som bestået.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Technical Project Work
ModulkodeM-MP-B1-1C
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (mekanik og produktion)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet