Masterprojekt: Forretningsudvikling – implementering og læring

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Moduler bygger videre på MMT-uddannelsens første tre semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Deltagerne skal i løbet af 4. semester blive i stand til at analysere fremtidige vilkår for virksomheden. Herudfra skal deltageren kunne udvikle fremadrettede innovative og helhedsbetonede koncepter for det valgte problem­om­råde, typisk fastlagt på tredje semester, og foretage en kritisk vurde­ring heraf, samt plan­lægge og iværksætte en bredt for­ankret implemente­ringsproces. Implementering af forandringer og refleksion/læring over forandringsinitiativernes skæbne i organisationen er i centrum for semestret, Masterafhandlingen.

Læringsmål

Viden

  • Har opnået en dybtgående forståelse, indsigt og erfaring i implementering af forretningsudviklingstiltag, herunder overkommer, undgår og/eller lærer af modstanden mod forandring.

Færdigheder

  • Er i stand til at lede og gennemføre forandringsprojekter som har et strategisk vigtig forretningsudviklingsmæssigt potentiale
  • Er i stand til at vurdere graden af succes i en foretagen implementering
  • Er i stand til at formidle fremdrift (eller mangel på samme) i et forretningsudviklingsprojekt til såvel projektdeltagere som relevante personer uden for denne kreds

Kompetencer

  • Kan styre og eventuelt tilpasse/nyudvikle forretningsudviklingsarbejdet til hvad der er muligt i situationen.
  • Tager selvstændigt initiativ til samarbejde med interessenter, som er væsentlige for forretningskonceptets skæbne i organisationen.
  • Selvstændigt tage ansvar egen faglig udviklingog specialisering.
  • Deltage i og selvstændigt gennemføre teknologisk udvikling og forskning, samt løse komplekse opgaver ved brug af videnskabelige metoder.
  • Varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre selvstændige faglige opgaver såvel som tværfaglige samarbejder.
  • Selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

I dette modul gennemføres Masterafhandlingen. Modulet gennemføres individuelt og tilrettelægges af den studerende under vejledning. I vejledningssituationen dannes mindre grupper af deltagere, som sparrer med hinanden.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt: Forretningsudvikling – implementering og læring
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis: Business Development – Implementation and Learning
ModulkodeM-MMT-M4-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i teknologiledelse
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet