Forretningsudvikling – design og planlægning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i MMT-uddannelsens første år eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Med baggrund i den på 1. og 2. semester opnåede for­ståelse af teknologiske, organisatoriske og strategiske forhold skal deltagerne i løbet af 3. semester blive i stand til at gennemføre en bred virksomhedsanalyse med henblik på at definere en relevant og strategisk betydningsfuld problemstilling, som kræver forretningsudvikling. Deltageren skal ud fra analysen kunne udvikle helheds­betonede koncepter og detailløsninger, kritisk vurdere perspektiver og konsekvenser heraf, samt udarbejde en plan for det videre arbejde med konkretisering og gennemførelse af løsningen. Projektet er således i modsætning til projekterne på første år ikke alene analyserende men tillige handlingsorienteret gennem planlægning af forandringstiltag.

Læringsmål

Viden

  • Har opnået et overblik over teorier, begreber, metoder og værktøjer inden for forandringsledelse, interventionsstrategier, lederen som forandringsagent, fremmende og hæmmende faktorer for forandring på individ-, gruppe- og virksomhedsniveau (herunder magt og politik i organisationer), som er baseret på højeste internationale forskning inden for områderne.
  • Har opnået en praksisrelevant forståelse af disse teorier og metoder og deres begrænsninger gennem anvendelse heraf på identificerede fænomener i egen virksomhed.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende de nævnte fagområders teorier, begreber, metoder og værktøjer til at planlægge forretningsmæssige udviklingstiltag, som har forventet høj sandsynlighed for at kunne gennemføres i en given virksomhed, som hovedregel deltagerens egen.
  • Skal kunne udvikle og planlægge et forretningsmæssigt forandringsprojekt, som identificerer og tager højde for relevante fremmende og hæmmende faktorer for forretningstiltagets gennemførelse.
  • Skal kunne præsentere, argumentere og vurdere den pågældende plans realisme.   
  • Mestre de videnskabelige metoder og generelle færdigheder der knytter sig til specialets fagområde
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, benytte korrekt fagsprog, dokumentere ekstensiv inddragelse af relevant originallitteratur, formidle og diskutere projektets forskningsbaserede grundlag og problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde.
  • Kritisk vurdere projektets resultater i forhold til relevant originallitteratur og gængse videnskabelige metoder, modeller samt vurdere og diskutere projektets problemstilling i relevant tekniskvidenskabelig kontekst.
  • Perspektivere og vurdere projektets potentiale for videre udvikling.

Kompetencer

  • Skal kunne arbejde sammen med en virksomhed og dens forskellige afdelinger på en akademisk men samtidig praktisk relevant måde og kunne formidle resultaterne heraf til ikke både fagfæller og ikke-specialister.

Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af forelæsninger, workshops, opgave-/ caseløsninger og individuelt problembaseret projektarbejde som hovedregel med udgangspunkt i egen virksomhed. Det individuelle projektarbejde planlægges af den enkelte studerende i samarbejde med en vejleder. I vejledningssituationen dannes mindre grupper af deltagere som sparrer med hinanden.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsudvikling – design og planlægning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness development – Design and Planning
ModulkodeM-MMT-M3-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i teknologiledelse
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet