Strategiske udfordringer og muligheder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i MMT-uddannelsens 1. semester eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I løbet af 2. semester skal deltagerne opnå en forståelse af samspillet mellem virksomhedens produkt-markeds­strategi, kompetencer, organisation og teknologi. Denne forståelse skal deltagerne anvende til at analysere stra­tegisk betydningsfulde problemstillinger i egen virksomhed – typisk med udgangspunkt i et eller nogle få af de identificerede sammenhængsproblemer i 1. semester –, således at problemstillingerne belyses ud fra flere sider, f.eks. kundekrav og kompetencer, tværorganisatoriske proces­ser og teknologiske innovationer.

Læringsmål

Viden

  • Har opnået et overblik over teorier, begreber, metoder og værktøjer inden for strukturer og systemer i organisationer, organisatorisk læring og videnledelse (knowledge management systems), innovations- og teknologiledelse, samt virksomhedens internationalisering og interkulturel ledelse, som er baseret på højeste internationale forskning inden for områderne.
  • Har opnået en praksisrelevant forståelse af disse teorier og metoder og deres begrænsninger gennem anvendelse heraf på identificerede fænomener i egen virksomhed.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende de nævnte fagområders teorier, begreber, metoder og værktøjer til at identificere væsentlige fremtidige udfordringer/ændringsbehov inden for en given virksomhed
  • Skal kunne udvikle og gennemføre et relevant projektdesign, som identificerer og afgrænser en strategisk udfordring ud fra en flerfaglig og tværfaglig angrebsvinkel.
  • Skal kunne præsentere, validere, argumentere og vurdere de analytisk fundne resultater 

Kompetencer

  • Skal kunne arbejde sammen med en virksomhed og dens forskellige afdelinger på en akademisk men samtidig praktisk relevant måde og kunne formidle resultaterne heraf til ikke både fagfæller og ikke-specialister.
  • Tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af forelæsninger, workshops, opgave-/ caseløsninger og individuelt problembaseret projektarbejde, der som hovedregel tager udgangspunkt i egen virksomhed. Det individuelle projektarbejde planlægges af den enkelte studerende i samarbejde med en vejleder. I vejledningssituationen dannes mindre grupper af deltagere som sparrer med hinanden.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStrategiske udfordringer og muligheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStrategic Challenges and Opportunities
ModulkodeM-MMT-M2-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i teknologiledelse
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet