Produktudvikling, Operations og Supply Chain; analyse af sammenhænge

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet er at sætte deltagerne i stand til at beskrive, analysere og for­stå virksomheders processer inden for styring og ledelse af produktudvikling, operations og supply chain for ved hjælp af fagområdernes begreber og teorier at kunne identificere sammenhænge inden for og mellem disse virksomhedsprocesser. Dette søges opnået generelt og for den enkelte deltager i forhold til den organisatoriske virkelighed, som deltageren befin­der sig i til daglig.

Læringsmål

Viden

  • Har opnået et overblik over teorier, begreber, metoder og værktøjer inden for ledelse og drift af produktudvikling, operations og supply chain, som er baseret på højeste internationale forskning inden for områderne.
  • Har opnået en praksisrelevant forståelse af disse teorier og metoder og deres begrænsninger gennem anvendelse heraf på identificerede fænomener i egen virksomhed.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende de nævnte fagområders teorier, begreber, metoder og værktøjer til at identificere væsentlige fremtidige udfordringer/ændringsbehov inden for en given virksomheds processer i produktudvikling, operations og supply chain.
  • Skal kunne udvikle og gennemføre et relevant projektdesign, som identificerer og afgrænser processerne i produktudvikling, operations og supply chain og deres samspil.
  • Skal kunne præsentere, validere, argumentere og vurdere de analytisk fundne resultater 

Kompetencer

  • Skal kunne arbejde sammen med en virksomhed og dens forskellige afdelinger på en akademisk men samtidig praktisk relevant måde og kunne formidle resultaterne heraf til ikke både fagfæller og ikke-specialister.

Undervisningsform

Undervisningsformen er en blanding af forelæsninger, workshops, opgave/-løsninger og individuelt problembaseret projektarbejde, der som hovedregel tager udgangspunkt i egen virksomhed. Det individuelle projektarbejde planlægges af den enkelte studerende i samarbejde med en vejleder. I vejledningssituationen dannes mindre grupper af deltagere som sparrer med hinanden.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktudvikling, Operations og Supply Chain; analyse af sammenhænge
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct Development, Operations, and Supply Chain; Analysis of Interdependencies
ModulkodeM-MMT-M1-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i teknologiledelse
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet