Indledende fysik og kemi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, skal:

 • kunne redegøre for atomers struktur og opbygning, samt kemiske bindinger og intermolekylære kræfter
 • kunne gøre rede for grundlæggende kemiske og fysisk-kemiske principper for reaktioner, ligevægte og reaktionskinetik
 • have viden om Kinematik
 • have viden om Newtons love
 • have viden om arbejde og effekt
 • have viden om kinetisk, potentiel og mekanisk energi
 • have viden om termodynamikkens hovedsætninger
 • have viden om ideale gasser
 • have viden om varme, arbejde og indre energi

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne:

 • løse simple problemer inden for de emner der er opnået viden om
 • afstemme kemiske reaktioner
 • forudsige molekylestruktur og molekylers kolligative egenskaber
 • beregne enthalpi, entropi og Gibbs energi for kemiske reaktioner
 • undersøge kinetik for simple reaktioner
 • beregne pH af en given opløsning

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, skal kunne:

 • inddrage kemi i beskrivelse og løsning af simple problemstillinger
 • anvende teorier og metoder inden for mekanik og termodynamik på simple modelsystemer
 • udvikle og styrke kendskab til, forståelse af og anvendelse af teorier og metoder i mekanik og termodynamik inden for andre fagområder
 • ud fra givne forudsætninger ræsonnere og argumentere med begreber fra mekanik og termodynamik

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, j § 17 i studieordning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i både den ordinære og en eventuel reeksamen er beståelse af et antal moodle quizzer.

Prøver

Prøvens navnIndledende fysik og kemi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroductory Physics and Chemistry
ModulkodeM-GE-B2-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (ingeniørvidenskab)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet