Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i uddannelsens øvrige aktiviteter.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for professionens og fagområdets praksis og anvendt teorier og metoder indenfor globale forretningssystemer.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen.
 • Skal kunne vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst, kunne begrunde og vælge relevante løsningsmodeller og kunne designe løsninger, som lever op til operationelle og strategiske præstationskriterier.
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og relevante interessenter.
 • Skal kunne dokumentere projektarbejdet efter fagområdets normer, herunder begrunde valg af relevant litteratur og anvendelse af korrekt fagsprog og formidle sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.

Kompetencer

 • Skal på selvstændig måde kunne problemformulere, gennemføre, dokumentere og præsentere et projektarbejde omfattende en kompleks og udviklingsorienteret opgave inden for centrale emner af ingeniørområdet globale forretningssystemer.
 • Skal kunne omsætte akademiske kundskaber og færdigheder til relevant, praktisk problembearbejdning og løsning på diplomingeniørniveau.
 • Skal kunne opstille robuste tids-og arbejdsplaner for eget projekt.
 • Skal selvstændigt og med professionel tilgang kunne indgå i en dialog med relevante professionelle interessenter.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde.

Modulet skal give den studerende mulighed for at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer på diplomingeniørniveau.

Den studerende formulerer selv det problem, der behandles; men problemformuleringen skal godkendes af vejleder og studieleder, før projektet påbegyndes. Emnet for diplomingeniørprojektet skal normalt tage udgangspunkt i et af fagområderne fra praktikopholdet, således at den studerendes erfaringer herfra kan inddrages. Projektet kan udføres i samarbejde med en virksomhed.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS forløb forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendt kompetenceprofil er forudsætning for deltagelse i projekteksamen.

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeM-GBE-D7-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i globale forretningssystemer; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet