Bæredygtige industrielle løsninger

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på Global logistik og supply chain management, Produktionsplanlægning og -styring, Design af industrielle systemer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset arbejder med redskaber, teknikker og tematikker relateret til bæredygtighed. Herunder cirkulær økonomibegrebet, industriel symbiose, bæredygtig produkt, service, produktion, logistik, og SCM, dokumentationsløsninger og effektmåling.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om de væsentligste koncepter, teorier og modeller knyttet til bæredygtige industrielle systemer.
  • Skal have et overblik over relevant regulering og standarder knyttet til bæredygtige industrielle systemer.

Færdigheder

  • Skal kunne redegøre for sammenhænge og forskelligheder mellem forskellige bæredygtighedskoncepter, teorier og modeller.
  • Skal kunne modellere bæredygtighedsproblemer og identificere konsekvenser af disse.
  • Skal kunne definere relevante måleparametre og formulere forbedringsforslag til bæredygtighedsproblemer.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over feltets koncepter, teorier og modeller og disses samspil med øvrige aspekter af industrielt systemdesign.
  • Skal kunne evaluere og udvælge passende strategier til udvikling af bæredygtighed i forskellige typer af industrielle systemer.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtige industrielle løsninger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Industrial Solutions
ModulkodeM-GBE-B6-9
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet