Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i viden fra studiets øvrige aktiviteter, forventes den studerende gennem bachelorprojektet at udvide sit vidensfelt således, at dette på et videnskabeligt grundlag kommer til at omfatte indsigt i forbedring af strategier, strukturer, systemer, organisering og koordinering af den globale virksomhed. Denne viden opnås gennem et udviklingssamarbejde med en privat eller offentlig organisation, som varetager driftsopgaver præget af globale trends.

Læringsmål

Viden

 • Skal have dybdegående viden om hvordan man analyserer, designer og skalerer strategier og løsninger til drift af en global virksomhed eller andre komplekse industrielle systemer ved hjælp af moderne metoder.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende flere af de teorier, koncepter og metoder, som der er blevet gjort brug af i løbet af uddannelsen, samt vise sammenhængen mellem flere af disse.
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmetoder med brug af opstillede modeller.
 • Skal kunne designe løsninger, som lever op til operationelle og strategiske præstationskriterier.
 • Skal kunne anvende moderne metoder og demonstrere færdigheder til systematisk udvikling og evaluering af løsninger i projektarbejdet.
 • Skal kunne formidle praktiske og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.
 • Skal kunne dokumentere projektarbejdet efter fagområdets normer, herunder begrunde valg af relevant litteratur og anvendelse af korrekt fagsprog og formidle sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.

Kompetencer

 • Skal kunne beskrive og forstå trends og udviklingstendenser i den eksterne kontekst, og på basis af dette være i stand til at udarbejde hensigtsmæssige løsninger.
 • Skal kunne identificere og implementere forbedringer i globale virksomhedssystemer eller andre komplekse industrielle systemer med udgangspunkt i uddannelsens indhold.
 • Skal kunne samarbejde med andre fagligheder/forskellige personalegrupper omkring problematisering og løsningsudvikling.
 • Skal kunne arbejde systematisk og kritisk evaluere datagrundlag, valg og anvendelse af metoder og deres resultater.
 • Skal kunne reflektere over egne læringsbehov og strukturere egen læring i et praksisnært læringsmiljø.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeM-GBE-B6-8
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (globale forretningssystemer)
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet