Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

  • Skal have dybdegående viden om hvordan man analyserer, designer og skalerer strategier og løsninger til drift af en global virksomhed ved hjælp af moderne metoder. Med udgangspunkt i denne viden forventes den studerende at udvide sit vidensfelt således, at dette på et videnskabeligt grundlag kommer til at omfatte indsigt i forbedring af strategier, strukturer, systemer, organisering og koordinering af den globale forsyningskæde. Denne viden opnås gennem et udviklingssamarbejde med en privat eller offentlig organisation, som varetager globale driftsopgaver.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende de teorier, koncepter og metoder, som der er blevet gjort brug af i indeværende semester, samt vise hvordan disse påvirker metoder og systemer fra tidligere semestre.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmetoder med brug af opstillede modeller
  • Skal kunne designe løsninger, som lever op til operationelle og strategiske præstationskriterier.
  • Skal kunne evaluere effekter og resultater af global forretningsaktivitet og udvikling heraf.
  • Skal have færdigheder til systematisk udvikling og evaluering af løsninger i semesterprojektet eller lignende projekter (eks. design theory / design thinking). Herunder kunne samarbejde med andre fagligheder/forskellige personalegrupper omkring problematisering og løsningsudvikling.

Kompetencer

  • Skal kunne forstå internationaliseringsprocesser og virksomhedscyklusser, og på basis af dette være i stand til at udarbejde hensigtsmæssige løsninger.
  • Skal kunne identificere og implementere forbedringer i globale virksomhedssystemer baseret på semesterets kursus udbud, såvel som fag fra tidligere semestre.
  • Skal kunne arbejde systematisk og kritisk evaluere datagrundlag, valg og anvendelse af metoder og deres resultater.
  • Skal kunne reflektere over egne læringsbehov og strukturere egen læring i et praksisnært læringsmiljø.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 5-6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeM-GBE-B6-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (globale forretningssystemer)
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet