Integreret løsningsudvikling

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på Global logistik og supply chain management, Produktionsplanlægning og -styring, Design af industrielle systemer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette kursus er at sætte GBE-studerende i stand til at integrere (konsolidere, komplettere) GBE-uddannelsens forskellige driftstekniske fagelementer; at sætte den studerende i stand til at udvikle integrerede, helhedsorienterede konkurrencedygtige løsninger for organisationens fremtidige strategiske produktionsopgaver. Desuden at sætte den studerende i stand til at analysere og vurdere strategiske og operationelle konsekvenser af forskellige løsningsmuligheder i forhold til virksomhedens fremtidige konkurrenceforhold.

Kurset gennemføres som en blanding af forelæsninger, øvelser og workshops.

Læringsmål

Viden

  • Har viden om strategiske drivers for ”fremtidens konkurrencedygtige” produktionskoncept.
  • Har viden om begrebet ”produktionskoncept” og dets forskellige elementer, herunder elementernes indbyrdes sammenhænge/afhængigheder.

Færdigheder

  • Har kendskab til og behersker forskellige faciliteringsmetoder/-værktøjer.
  • Kan anvende visuel facilitering i forbindelse med udvikling af produktionskoncepter.
  • Kan modellere og illustrere formålsspecifikke produktionskoncepter, herunder at relatere koncepternes  funktionalitet til adresserede problemstillinger/udfordringer.
  • Kan udvikle/definere performance mål for opstillede koncepter samt anvende disse til vurderings-/udvælgelsesformål.

Kompetencer

  • Kan planlægge og gennemføre en produktionskonceptudviklingsworkshop tilpasset forskellige situationer (antal deltagere, virksomhedstype, produktionskompleksitet, m.v.).

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegreret løsningsudvikling
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Solution Development
ModulkodeM-GBE-B6-10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet