Integrerede globale logistiksystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

  • Skal have opnået viden om integrerede globale logistiksystemer, deres analyse og design inkluderende f.eks. struktur, organisation og integrationsmekanismer.

Færdigheder

  • Skal kunne demonstrere anvendelse af relevante teorier, begreber og metoder knyttet til analyse og forbedring af logistik systemer.
  • Skal kunne designe integrerede globale logistiksystemer med udgangspunkt i logistikopgaven.
  • Skal kunne evaluere teoretiske og empiriske resultater fagligt og metodisk konsekvent.
  • Skal kunne vælge, anvende og evaluere avancerede kvantitative metoder til indsamling og analyse af data og sammenstille både kvantitative og kvalitative analyser.
  • Skal kunne fortolke og afstemme interessenters forventninger. 

Kompetencer

  • Skal kunne demonstrere evne til systematisk at identificere og udvikle forbedringsforslag i integrerede globale logistiksystemer.
  • Skal kunne demonstrere evner til kritisk at evaluere anvendte teorier og metoder samt opnåede resultater.
  • Skal kunne begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst. 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntegrerede globale logistiksystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Global Logistics Systems
ModulkodeM-GBE-B5-9
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet