Udvikling af forretningssystemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 4. semester på bacheloruddannelsen i Informationsteknologi.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal efter gennemført projektmodul have opnået viden om integrerede forretningssystemer, deres analyse og design inkluderede f.eks. struktur, organisation og integrationsmekanismer. Denne viden kan tilegnes gennem et projektarbejde med en privat virksomhed og/eller offentlig organisation
 

Færdigheder

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • demonstrere anvendelse af relevante teorier, begreber og metoder fra semesterets kurser
  • designe integrerede forretningssystemer med udgangspunkt i virksomhedsspecifikke behov
  • evaluere teoretiske og empiriske resultater

Kompetencer

Efter gennemførelsen af projektmodulet skal den studerende kunne:

  • demonstrere evne til at identificere og implementere forbedringsforslag i integrerede forretningssystemer
  • demonstrere evner til kritisk at evaluere anvendte teorier og metoder samt opnåede resultater

Undervisningsform

Projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af forretningssystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment of Business Systems
ModulkodeM-GBE-B5-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet