Erhvervs-, selskabs- og arbejdsret samt industristandarder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have generel viden om den juridiske metode.
 • Skal have viden om forholdsvis enkle juridiske begreber inden for hovedområderne:
  • Erhvervsret og virksomhedsformer, herunder domstolssystemet, retskilder, kontrakter/aftaler, køberet, erstatning uden for kontrakt, produktansvar, immaterielle rettigheder og virksomhedsformerne
  • Aftaleret, herunder aftalers indgåelse, fortolkning og ugyldighed, mellemmandsretten, værneting og praktisk kontraktudarbejdelse
  • Arbejds- og ansættelsesret, herunder retskilder, kollektiv arbejdsret og ansættelsesret / individuelle aftaler
 • Skal have viden om industristandarder inden for forskellige områder, eksempelvis SCOR og GSCF inden for Supply Chain, ISO inden for kvalitet og miljø og EFQM og BPMN i procesmodellering og procesledelse.
 • Skal have viden om hvordan ovenstående fastlægges (organiseringen heraf), hvordan de udbredes (difussionsprocessen), og hvordan man sikrer sig, at det er de rigtige standarder (teknologiledelse).

Færdigheder

 • Skal kunne løse og forholde sig til enkle juridiske problemstillinger i forhold til ovenstående områder.

Kompetencer

 • Skal kunne identificere potentielle juridiske problemstillinger i en virksomhed og forholde sig overordnet til disse.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervs-, selskabs- og arbejdsret samt industristandarder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness, Company & Labour Law and Industry Standards
ModulkodeM-GBE-B5-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet