Diskrete forsyningskædeproblemer og optimering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på elementer af Lineær algebra og indsigter fra tidligere semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om matematisk formulering af beslutningsproblemer under deterministiske forhold. 
  • Skal have viden om lineær programmering, heltalsprogrammering og mixed integer programming. 
  • Skal have viden om udvalgte diskrete optimeringsproblemer fra forskellige typer af industrielle systemer.  
  • Skal have viden om grundlæggende eksakte metoder og meta-heuristikker til diskrete optimeringsproblemer
  • Skal have viden om fundamentale aspekter i udvikling af løsningsalgoritmer. 

Færdigheder

  • Skal kunne formulere diskrete optimeringsproblemer matematisk.
  • Skal kunne aflæse matematiske formuleringer af diskrete optimeringsproblemer og redegøre for betydningen.
  • Skal kunne anvende og implementere matematiske og beregningsmæssige metoder til at løse et optimeringsproblem.

Kompetencer

  • Skal kunne udvælge, argumentere for, designe, implementere og vurdere en løsningstilgang til et givet optimeringsproblem.
  • Skal kunne formulere beslutninger og rådgivning baseret på optimeringsanalyser.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskrete forsyningskædeproblemer og optimering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscrete Supply Chain Problems and Optimization
ModulkodeM-GBE-B5-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet