Global logistik og supply chain management

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på tidligere semestre samt elementer fra Lineær algebra og fra Diskrete forsyningskæde problemer og optimering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal besidde viden om supply chain management (SCM) -konceptet, dets elementer, forskellige tilgange og udfordringer. 
 • Skal besidde viden om Bull Whip fænomenet og dets årsager.
 • Skal besidde viden om frameworks og reference-modeller indenfor SCM.  
 • Skal besidde viden om centrale SCM-koncepter og centrale forretningsprocesser.
 • Skal besidde viden om indkøbs- og porteføljemodeller.
 • Skal besidde viden om transportformer og –systemer og teknologier.
 • Skal besidde viden om distributionsformer og lagerindretning samt –systemer og teknologier.
 • Skal besidde viden om international handel og distribution/logistik.
 • Skal besidde viden om planlægning og styring af international handel og distribution/logistik.
 • Skal besidde viden om metoder og modeller til design og drift af international handel og logistik.

Færdigheder

 • Skal være i stand til at modellere en SCM-kæde (anvende GSCM-modellen).
 • Skal være i stand til at konfigurere en SCM-kæde ved anvendelse af centrale SCM-koncepter.
 • Skal være i stand til at udvælge og anvende transportformer i en given driftssituation.
 • Skal være i stand til at udvælge og anvende distributions- og logistikmodeller og metoder i en given driftssituation.
 • Skal være i stand til at udvælge og anvende metoder og modeller til beregning af emissioner fra energikilder og transportformer.

Kompetencer

 • Skal på baggrund af en praktisk problemstilling kunne redegøre for hvilke modeller og metoder, der skal anvendes på et SCM/logistisk-/ distributions-problemstilling, herunder være i stand til at redegøre for transportform og emission, den valgte lagerindretning og teknologi forudsætninger, begrænsninger og konsekvenser i den konkrete anvendelse. 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobal logistik og supply chain management
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobal Logistics and Supply Chain Management
ModulkodeM-GBE-B5-10
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet