Dataanalyse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på tidligere moduler inden for kvantitativ data analyse, herunder Anvendt statistik, Databasesystemer og Programmering.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer dataanalyse som anvendt disciplin. Dataanalyseprocesser, -metoder og -platforme gennemgåes, og der arbejdes med teknikker til dataforberedelse, datasammensætning og håndtering, datavisualering og dashborad design for forskellige typer af data. 

Læringsmål

Viden

  • Skal have kendskab til dataanalyseprocesser og forhold der påvirker dataanalyseprocesser.
  • Skal kunne redegøre for begreber og teknikker der knytter sig til dataanalyse.

Færdigheder

  • Skal kunne identificere datatype og karakteristika, der er forudsætning for et bestemt dataanalysescenarie.
  • Skal kunne formulere, gennemføre og dokumentere en dataanalyseproces til et specifikt problem.
  • Skal kunne skelne mellem og anvende forskellige typer af dataanalysemetoder.
  • Skal kunne anvende udvalgte platforme til dataanalyse.

Kompetencer

  • Skal kunne udvælge, tilpasse og implementere passende metoder og teknikker til et dataanalysescenarie.
  • Skal kunne vurdere implikationer af et dataanalysescenarie for brugere og  beslutningstagere.  

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDataanalyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelData Analysis
ModulkodeM-GBE-B4-8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet