Design af forretningssystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på industrielle systemer og design af industrielle systemer ved anvendelsen af systems engineering tilgange. Et industrielt system integrerer ressourcer, aktiviteter, processer og aktører. Systemets indretning skal tilfredsstille krav, der opstår som funktion af organisationens eksterne kontekst, positionering og øvrige processer og strukturer i organisationen. Kurset fokuserer på systemteori og systemtænkning i relation til industrielle systemer, herunder systemprincipper, egenskaber, livscyklus og kompleksitet. Systems engineering er en domænespecifik, systematisk og metodisk tilgang til at formulere krav, designe, realisere og drifte systemer og lede deres udvikling. 

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om systemteori og systemtænkning.
  • Skal have kendskab til systems engineering tilgange til design og forbedring af industrielle systemer. 

Færdigheder

  • Skal kunne identificere og formulere krav til et system.
  • Skal kunne udvælge og argumentere for relevante systemdesignprincipper.
  • Skal kunne anvende systems engineering metoder og teknikker til analyse og design af forskellige typer af industrielle systemer.

Kompetencer

  • Skal kunne demonstrere en systematisk udviklingsproces, herunder systemafgrænsning, identifikation af væsentlige designparametre, og formulering og udvælgelse af løsningsalternativer.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af forretningssystemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndustrial System Design
ModulkodeM-GBE-B4-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet