Modellering og simulering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

En bred vifte af designparametre påvirker forretningsystemer og andre industrielle driftssystemers performance. Modellering og simulering kan anvendes til at afprøve forskellige scenarier og belyse effekten af forskellige designvalg. Kurset klæder dig på til at:

 • Forstå og analysere et eksisterende industrielt system (eks service/produktion/logistiksystemer) gennem case studier.
 • Designe og opbygge en simuleringsmodel til at repræsentere et givet industrielt system.
 • Formulere og afprøve forskellige scenarier vha. performance evaluering (eks. gennemløbstider, kapacitetsudnyttelse, lagerbindinger).

Til dette formål arbejder kurset med fundamentale aspekter som:

 • Modelleringsformalismer (e.g. Activity-based, Event-based, Agent-based, System dynamics).
 • Input og output dataanalyse og fortolkning.  
 • Validering og verifikation.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om modellering og simulering af industrielle systemer under hensyntagen til systemkompleksitet og forskellige systemdynamikker.
 • Skal kunne redegøre for fundamentale aspekter knyttet til simulering (herunder udvalgte formalismer, modeller og metoder til system modellering og simulering).
 • Skal kende til og kunne redegøre for anvendelsen af simulering til beslutningsstøtte i systemdesign. 

Færdigheder

 • Skal kunne identificere centrale funktionelle blokke for systemmodellering og simulering.
 • Skal kunne udvikle og etablere en simuleringsmodel inden for en konkret formalisme (eks. discrete event simulering) med henblik på at analysere performance og identificere og afprøve relevante alternative løsningsdesigns i eks. produktions- eller servicesystemer.
 • Skal kunne analysere systemperformance ved brug af scenarier. 

Kompetencer

 • Skal kunne formulere og udføre relevante analyser med henblik på vurdering af systemperformance.
 • Skal kunne identificere, afprøve og sammenligne relevante løsningsdesigns ved hjælp af simuleringseksperimenter med henblik på forbedring af specifikke performanceparametre.
 • Skal kunne sammenfatte løsningsforslag baseret på gennemførte analyser, herunder udpege spørgsmål til videre bearbejdning. 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModellering og simulering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModeling and Simulation
ModulkodeM-GBE-B4-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet