Design af industrielle systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give mulighed for at arbejde med at identificere og belyse problemer og forbedringsmuligheder i et komplekst, industrielt system samt udvikle løsninger på tværs af et industrielt systems forskellige delsystemer. Problemer og forbedringsmuligheder kan knytte sig til klassiske driftsudfordringer som eksempelvis for lange gennemløbstider, lav leveringsperformance, høje omkostninger, højt ressourceforbrug, lav kapacitetsudnyttelse, høje lagerbindinger, lange responstider, dårlig kvalitet.

Læringsmål

Viden

  • Skal kende til og kunne redegøre for redskaber og metoder til at analysere komplekse industrielle systemer med henblik på kvantificering af performance gaps/forbedringsmuligheder.
  • Skal kende til og kunne redegøre for metoder til at identificere, udvikle og evaluere relevante forbedringsforslag.

Færdigheder

  • Skal kunne kortlægge, modellere og analysere komplekse industrielle systemer.
  • Skal kunne identificere, modellere og evaluere relevante alternative løsninger med henblik på forbedring af specifikke performanceparametre.
  • Skal kunne anvende modellering og simulering, herunder uddrage og analysere specifikke data til støtte for evaluering af et løsningsdesign. 

Kompetencer

  • Skal kunne vurdere de anvendte metoders egnethed.
  • Skal kunne argumentere for anvendelsen af metoder og teknikker samt disses begrænsninger baseret på den specifikke situation og etableret praksis i litteraturen eller i industrien.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af industrielle systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIndustrial System Design
ModulkodeM-GBE-B4-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet