Databaser og datamodellering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om
  • Relationelle databaser og den relationelle datamodel
  • Teknologier til implementering af relationelle databaser
  • SQL sproget, herunder avancerede funktioner eksempelvis gruppefunktioner, aggregate-funktioner og subqueries.
  • Normalisering af databaser
  • Datamodellering, objektorienteret og relationel, samt sammenhængen mellem disse
  • Datakvalitet og rensning af data.
  • Import, eksport og overførsel af data, samt udfordringerne i relation til dette.
  • Metoder til Datafangst i en virksomhed
  • Brugergrænseflader til databasesystemer
  • Almindeligt forekommende databasesystemer i en virksomhed og typiske datastrukturer.
  • Hierarkiske og objektorienterede datastrukturer

Færdigheder

 • Skal kunne formulere og eksekvere grundlæggende og avancerede SQL forespørgsler i en relationel database.
 • Skal kunne udarbejde en objektorienteret informationsmodel samt en relationel datamodel.
 • Skal kunne omsætte en datamodel til et normaliseret databasedesign.
 • Skal kunne vurdere datakvalitet og foretage datarensning.
 • Skal kunne flytte data fra en teknologisk platform til en anden, eksempelvis fra dokumentform til en relationel database.
 • Skal kunne anvende de indlærte teorier og metoder til analyse af informationsmængder for derved at skabe velstrukturerede informationsmodeller og systemarkitekturer som grundlag for udvikling af databaser og informationssystemer.
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende håndtering af større datamængder samt kunne vælge og begrunde løsninger.

Kompetencer

 • Skal ud fra en konkret virksomhedsproblemstilling være i stand til at identificere hvordan data kan understøtte analyser.
 • Skal ud fra en konkret virksomhedsproblemstilling være i stand til at vurdere hvor og hvordan databaseløsninger kan bidrage til forbedringer i processer.
 • Skal være i stand til selv eller bidrage til at udvikle databaseløsninger i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDatabaser og datamodellering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDatabases and Data Modelling
ModulkodeM-GBE-B4-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (globale forretningssystemer)
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet