Produktionsfilosofier og –analyse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have indsigt i nyere produktionsfilosofier og den grundlægende ide, som disse bygger på.
  • Skal have indsigt og forståelse af lean filosofien, herunder forståelse af hvordan filosofien operationaliseres igennem forbedringsaktiviteter, fx gennem skelnen mellem value added / non value added activities, spildkilder og -typer, standardisering og visualisering.
  • Skal have indsigt i og forståelse af TPM filosofien og hvordan denne kan implementeres, samt forståelse af måleværktøjer inkluderet heri, såsom OEE.
  • Skal have indsigt i tiltag for reduktion af opstillingstid, såsom SMED.
  • Skal forstå pull produktion med kanban.

Færdigheder

  • Skal kunne udvælge relevante produktionsfilosofier, eller dele heraf, afhængig af den situation som ønskes analyseret og forbedret.
  • Skal kunne forstå lean tankegangen, være i stand til at analysere produktionen og på baggrund af denne samt være i stand til at forbedre produktionsplanlægning og –forberedelse.
  • Skal have indsigt i og være i stand til at udføre valuestream mapping, line balancing og herudover være i stand til at analysere samt forbedre produktionslayout.

Kompetencer

  • Skal være i stand til at tilegne sig viden om nye metoder og litteratur.
  • Skal være i stand til at implementere forskellige metoder i relation til forskellige typer driftsopgaver.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktionsfilosofier og –analyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction Philosophies and Analysis
ModulkodeM-GBE-B4-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (globale forretningssystemer)
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet