Anvendte statistiske styringsmodeller og statistisk kvalitetskontrol

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1.- 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal besidde viden om metoder indenfor statistisk kvalitetskontrol
  • Skal besidde viden om udvalgte tidsserie prognoseteknikker
  • Skal besidde viden om udvalgte stokastiske lagerstyringsmodeller baseret på prognosemodeller

Færdigheder

  • Skal være i stand til at opstille og anvende statistiske modeller til at beskrive opførslen af stokastiske processer
  • Skal være i stand til at udvikle og anvende planer til stikprøvekontrol
  • Skal være i stand til at udvælge, opstille og anvende tidsserie prognoser i lagerstyring og planlægning af en given driftssituation
  • Skal være i stand til at udvælge, opstille og anvende stokastiske lagerstyringsmodeller til specifikke driftssituationer

Kompetencer

  • Skal på baggrund af en praktisk problemstilling kunne redegøre for hvilken prognose- eller lagerstyringsteknik eller statistisk kvalitetskontrolmetode, der skulle anvendes på denne, samt for alle områder være i stand til at redegøre for den valgte models forudsætninger, begrænsninger og konsekvenser i den konkrete anvendelse

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendte statistiske styringsmodeller og statistisk kvalitetskontrol
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Statistical Planning and Control Models and Statistical Quality Control
ModulkodeM-GBE-B3-O4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet