Virksomhedens økonomistyring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at klæde den kommende leder, konsulent, programansvarlige eller projektleder på til at bruge gængse økonomi-modeller, beregne og forholde sig til vigtige nøgletal og økonomiske konsekvenser af nye initiativer. 

Læringsmål

Viden

Ved kursets afslutning forventes den studerende at

 • have viden om begreber, teorier og metoder vedrørende virksomhedens økonomistyring, der slutteligt afspejler sig i virksomhedens økonomiske resultater, årsregnskabet.
 • have viden omkring økonomistyringens centrale opgaver og formål samt en bred vifte af modeller og metoder til økonomisk styring og opfølgning.
 • kunne forstå og reflektere over økonomistyrings teorier, metoder og praksis.
 • kunne forstå økonomistyringens rolle, centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj. 

Færdigheder

Ved kursets afslutning forventes den studerende at

 • kunne anvende de indlærte teorier og metoder til at forstå og analysere virksomhedens økonomiske strukturer.
 • kunne anvende de indlærte begreber, teorier og metoder til at medvirke i design af virksomhedens økonomistyringssystemer og regnskabsrapporteringsform.
 • forstå og analysere virksomhedens årsregnskab.
 • kunne anskue, sammenligne og anvende fagområdets mangfoldige omkostningsbegreber, herunder forstå konsekvenserne af de alternative måder at opgøre omkostninger på.
 • kunne forstå og vurdere anvendelsen af henholdsvis bidrags- og fordelingsprincipper ved opstilling af budgetter og regnskaber.
 • forstå de mangfoldige formål med budgettering og anvende forskellige budgetmetoder til styring af virksomheden.
 • forstå og analysere hvordan virksomhedens økonomiske strukturer og resultater påvirker deres fremtidige strategiske muligheder.  
 • kunne analysere og udvikle forslag til præstationsvurdering, herunder finansielle og ikke finansielle præstationsmålinger samt kontrol og præstationsvurdering i decentrale organisationer.  
 • kunne analysere og anvende basale investeringsmetoder. 

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes den studerende at

 • kunne identificere, analysere og udvikle relevante løsningsforslag til håndtering af økonomistyringsmæssige problemstillinger via af fagets begreber, teorier og metoder. 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens økonomistyring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelManagement Accounting
ModulkodeM-GBE-B3-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet