Produktionsplanlægning og –styring

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på 1. og 2. semesters kurser og projekter.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal besidde viden om planlægningsformer og –systemer. 
  • Skal have kendskab til formål med og centrale elementer i forskellige planlægningsniveauer.
  • Skal besidde viden om stamdatastrukturer og disses betydning for planlægning og styring.
  • Skal have viden om metoder anvendt i skedulering og Production Activity Control. 

Færdigheder

  • Skal være i stand til at udvælge og anvende planlægningsformer og -systemer i en given driftssituation.
  • Skal være i stand til at udføre basale beregninger knyttet til planlægning og styring.
  • Skal være i stand til at implementere planlægnings- og styringssystemer eller delelementer i digitale redskaber.

Kompetencer

  • Skal på baggrund af en praktisk problemstilling kunne redegøre for hvilken planlægningsmetode, der skal anvendes, samt være i stand til at redegøre for den valgte planlægningsmetodes forudsætninger, begrænsninger og konsekvenser i den konkrete anvendelse.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProduktionsplanlægning og –styring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction Planning and Control
ModulkodeM-GBE-B3-6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet