Virksomhedens produktionsplanlægning og -styring

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektet bygger på tidligere semestre samt kurser, der afvikles på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Produktionssystemer er som oftest underlagt variation i efterspørgslen over tid, hvilket nødvendiggør planlægning og styring på både kortere og længere sigt. Produktionssystemer er også grundlæggende altid i forandring. Der er derfor løbende behov for at evaluere og tilpasse de grundlæggende strukturer, processer og systemer til nye vilkår.  Produktionsplanlægning og -styring er centrale funktioner, der kan komme ud af trit med ændringer i den interne eller eksterne kontekst. Det kan eksempelvis give sig udslag i udfordringer med budgetoverholdelse grundet store udgifter til overarbejde, utilfredsstillende leveringstider eller leveringsoverholdelse, eller mange daglige ændringer og omprioriteringer af jobs.

Projektmodulet er målrettet denne type problemstillinger og fokuserer på den rolle indretning af produktionssystemets grundstrukturer og planlægnings- og styringssystemets har på organisationens driftsperformance. 

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne identificere og redegøre for forhold i den interne og eksterne kontekst med relevans for indretning af produktionsplanlægnings og -styringsprocesser og systemer.

Færdigheder

  • Skal kunne afgrænse, beskrive og karakterisere produktionsplanlægnings og styringsprocesser og systemer.
  • Skal kunne udvælge og anvende teori, modeller og principper inden for produktionsplanlægning og -styring samt indretning af produktionssystemer til identifikation, kvantificering og validering af problemer samt systematisk udvikling af løsningsforslag. 

Kompetencer

  • Skal kunne opstille, løbende vurdere og revidere undersøgelsesdesign med henblik på at sammenstille et solidt og troværdigt datagrundlag baseret på flere forskellige typer af data og dataindsamlingsteknikker.
  • Skal kunne gennemføre en metodisk og fagligt funderet vurdering af de opnåede resultater, eksempelvis støttet af simulering.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens produktionsplanlægning og -styring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction Planning and Control Processes in Practice
ModulkodeM-GBE-B3-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet