Forecasting og lagerstyring

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på Calculus, Anvendt statistik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer matematiske redskaber og teknikker, der danner grundlaget for forecasting og lagerstyring. Redskaber og teknikker anvendes på praktiske eksempler, der giver indblik i udfordringer med forecasting og lagerstyring i forskellige brancher. 

Læringsmål

Viden

• Skal have kendskab til hvorfor forecasting og lagerstyring er relevant i en industriel kontekst.

• Skal have kendskab til forskellige typer af lagere og disses formål og dimensionering.

• Skal kunne redegøre for forskellige typer af forecasting og lagerstyringsmetoder og de væsentligste faktorer, der har relevans for valg af metode.

• Skal kunne redegøre for forskellige måder at evaluere løsninger og vælge blandt løsningsalternativer.

Færdigheder

• Skal kunne vælge forecasting- og lagerstyringsmetoder i en given kontekst.

• Skal kunne tilpasse og anvende forecasting-og lagerstyringsmetoder til en given kontekst.

• Skal kunne vælge og anvende segmenteringsmetoder ift. lagerstyring.

• Skal kunne identificere komponenter i en tidsserie vha. autocorrelations-analyser.

• Skal kunne anvende et sæt af metoder til lot-size bestemmelse under varierende efterspørgsel. Eksempelvis Silver-Meal og Wagner-Whitin heuristikker.

• Skal kunne anvende et sæt af teknikker til at håndtere periodisk gennemgang.

• Skal kunne kvantificere forecastusikkerhed og kunne evaluere serviceniveau under hensyntagen til stokastiske elementer.

Kompetencer

• Skal kunne anvende moderne software til gennemførelse af forecast- og lagerstyringsanalyser.

• Skal kunne vurdere behovet for og kravene til forecasting- og lagerstyringsløsninger i en given industriel kontekst samt vælge, argumentere for og anvende løsningsmetoder i den givne kontekst.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForecasting og lagerstyring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelForecasting and Inventory Management
ModulkodeM-GBE-B2-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet