Kortlægning og evaluering af forecasting- og lagerstyringsprocesser

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på Introduktion til operations management, Calculus, Problembaseret læring, Forecasting og lagerstyring, Anvendt statistik, Databasesystemer.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De fleste organisationer oplever variation i efterspørgsel, ressourcebehov og vareforbrug over tid. Projektet skal belyse hvordan delsystemer i en konkret organisation (forecasting og lagerstyringsprocesser og -systemer) bidrager til at håndtere sådan variation, afdække udfordringer forbundet med denne håndtering og evaluere om organisationens forecasting og lagerstyringsprocesser og systemer er indrettet i overensstemmelse med teorien.  

Læringsmål

Viden

• Skal kunne identificere og redegøre for forhold med relevans for indretning af forecasting- og lagerstyringsprocesser og -systemer.

Færdigheder

• Skal kunne identificere forhold i organisationens interne og eksterne kontekst, der nødvendiggør brugen af forecasting og lagerstyring.

• Skal kunne afgrænse, beskrive og karakterisere forecasting- og lagersstyringsprocesser og -systemer.

• Skal kunne opstille og løbende revidere undersøgelsesdesign med henblik på at løse udfordringer forbundet med gyldighed og pålidelighed ved dataindsamling i en organisatorisk kontekst.

• Skal kunne arbejde målrettet med gruppenormer, samarbejde, konflikthåndtering, planlægning og videnbearbejdning i en faciliteret proces.

Kompetencer

• Skal kunne udvælge og anvende teori, modeller og principper til vurdering af forecasting- og lagerstyringsprocesser og -systemer og forstå systemernes betydning for organisationens performance.

• Skal kunne organisere, gennemføre og løbende evaluere interaktion med eksterne partnere med henblik på at opfylde projektets mål fra forskellige interessenters perspektiv.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKortlægning og evaluering af forecasting- og lagerstyringsprocesser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMapping and Evaluation of Forecasting and Inventory Management Processes
ModulkodeM-GBE-B2-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet