Databasesystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

En stor del af mange organisationers drift beror på data / skaber nye data, der opbevares i databasesystemer. Indretningen af disse systemer påvirker arbejdsgange, automatiseringsmuligheder, søge- og analysemuligheder. Kurset introducerer basale begreber og teknikker til udvikling og anvendelse af databasesystemer i en organisatorisk kontekst. Kurset støtter projektarbejde i en organisatorisk kontekst hvor det er centralt at forstå datafangst og registreringsprocesser og kunne identificere og uddrage datasæt med henblik på at kunne undersøge sammenhænge mellem forskellige forhold. 

Læringsmål

Viden

• Relationelle databaser og den relationelle datamodel

• Teknologier til implementering af relationelle databaser

• SQL sproget, herunder avancerede funktioner eksempelvis gruppefunktioner, aggregate-funktioner og subqueries.

• Normalisering af databaser

• Datamodellering, objektorienteret og relationel, samt sammenhængen mellem disse

• Datakvalitet og rensning af data.

• Import, eksport og overførsel af data, samt udfordringerne i relation til dette.

• Metoder til datafangst i en virksomhed

• Brugergrænseflader til databasesystemer

• Almindeligt forekommende databasesystemer i en virksomhed, deres formål og typiske datastrukturer, eksempelvis ERP, MES, PDM/PLM og CRM.

Færdigheder

• Skal kunne formulere og eksekvere grundlæggende og avancerede SQL forespørgsler i en relationel database.

• Skal kunne udarbejde en objektorienteret informationsmodel samt en relationel datamodel.

• Skal kunne omsætte en datamodel til et normaliseret databasedesign.

• Skal kunne vurdere datakvalitet og foretage datarensning.

• Skal kunne flytte data fra en teknologisk platform til en anden, eksempelvis fra dokumentform til en relationel database.

• Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende håndtering af større datamængder samt kunne vælge og begrunde løsninger.

Kompetencer

• Skal ud fra en konkret virksomhedsproblemstilling være i stand til at identificere, hvordan data kan understøtte analyser.

• Skal ud fra en konkret virksomhedsproblemstilling være i stand til at vurdere, hvor og hvordan databaseløsninger kan bidrage til forbedringer i processer.

• Skal være i stand til selv eller bidrage til at udvikle databaseløsninger i en virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDatabasesystemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDatabase Systems
ModulkodeM-GBE-B2-5
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet