Beskrivelse, analyse, løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 2. semester på bacheloruddannelsen i globale forretningssystemer eller tilsvarende

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Læringsmål

Viden

 • Skal have opnået omfattende forståelse af forretningssystemets og problemets kontekst og gennemføre relevante analyser og vurderinger af et system/undersystem i en virksomhed på baggrund af identifikation af teorier, modeller og principper.
 • Skal have opnået forståelse af sammenhængene mellem interne og eksterne faktorer samt konsekvenserne af manglende overensstemmelse af disse på forretningssystemets effektivitet.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende forskellige dataindsamlings- og databehandlingsmetoder.
 • Skal kunne anvende teori, modeller, og principper inden for operations management/driftsledelse til identifikation af forbedringsmuligheder og løsningsforslag.
 • Skal kunne vælge, beskrive og anvende relevante tekniske, naturvidenskabelige og/eller samfundsvidenskabelige modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling.
 • Skal kunne opstille og prioritere krav til bearbejdningen, hvad enten denne er analytisk eller løsningsorienteret.
 • Skal kunne gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed.
 • Skal kunne bearbejde den valgte problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver.
 • Skal kunne gennemføre en metodisk og konsekvent analyse af resultaterne af denne bearbejdning og drage konklusioner på baggrund heraf.
 • Skal kunne foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning.
 • Skal kunne foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metoders egnethed.
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, såvel skriftligt og grafisk som mundtligt.
 • Skal kunne identificere, modellere og analysere dynamiske og/eller stokastiske fænomener, der påvirker forretningssystemets effektivitet samt vælge, anvende og evaluere statistiske metoder, som er nødvendige for at gennemføre P2 projektet og lignende projekter.

Kompetencer

 • Skal kunne omsætte analyseresultaterne til et velbegrundet løsningsdesign.
 • Skal kunne kommunikere kompliceret fagrelateret stof professionelt til såvel fagmiljø som praksismiljøer.
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde og organisere gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder under hensyntagen til tidligere erfaringer.
 • Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra forbedre samarbejdet i fremtidige grupper, reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger af eventuelle gruppekonflikter.
 • Skal kunne analysere egen læreproces, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra at overveje videre studieforløb og studieindsats.
 • Skal kunne beskrive og reflektere over egen rolle i gruppesamarbejdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 7 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS projekt forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBeskrivelse, analyse, løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDescription, Analysis, Solution Development and Assessment of a Business System
ModulkodeM-GBE-B2-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (globale forretningssystemer)
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet