Grundlæggende Programmering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører dette modul, opnår en grundlæggende færdighed i at arbejde med computere og andre digitale apparater, som vil blive videreudbygget i de fremtidige moduler for i sidste ende at opnå færdighed i at programmere til forskellige medieplatforme samt at arbejde med analoge og digitale sensorer.

Endvidere får den studerende en grundlæggende introduktion til systematisk programudvikling ved brug af objekt-orienteret modellering og programmering. Den studerende opnår en forståelse af basale koncepter og mekanismer i et objekt orienteret programmeringssprog således at den studerende kan bruge sproget og den tilhørende litteratur til at implementere mindre programmer.

Læringsmål

Viden

 • Forstå kontrolstrukturer (if, case, for og while)
 • Forstå datatyper og datastrukturer (arrays, struct, list)
 • Forstå funktioner
 • Forstå de basale principper i objekt-orienteret programmering, fx brug af grænseflader (APIs), design af egne klasser, synlighed af og tilgang til data (public, private og protected), nedarvning, komposition ved aggregering og indkapsling
 • Forstå metoder til programdesign og evne at skelne mellem god og dårlig programmeringspraksis
 • Forstå designmønstre

Færdigheder

 • Anvende opnået viden i design af en simpel event-drevet interaktivt interface, fx et simpelt spil
 • Implementere, fortolke og analysere et program
 • Anvende programmeringsfærdigheder til at bearbejde og processere input fra tastatur og mus
 • Anvende programmeringsfærdigheder til at designe og implementere basale funktioner og klasser
 • Programmere ved anvendelse af indbyggede funktioner og klasser fra APIs.
 • Anvende opnået viden i systematisk softwaredesign med passende dokumentation
 • Planlægge og udføre systematisk test af små programmer
 • Diskutere og vurdere kvaliteten af et givet program

Kompetencer

 • Evaluere et eksisterende program, bedømme dets design og foreslå ændringer
 • Bruge objekt-orienteret programmering til at løse konkrete programmeringsopgaver

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende Programmering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Programming
ModulkodeM-GBE-B1-O3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet