Introduktion til operations management

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset introducerer klassisk operations management som en disciplin, der fokuserer på indretning, styring og udvikling af driftssystemer, der er nøje tilpasset organisationens eksterne og interne vilkår (konkurrence, strategi og effektiviseringskrav). Målet er at indføre studerende i udfordringer og metoder, der knytter sig til håndtering af samspillet mellem produkt og servicedesign, procestilrettelæggelse, teknologivalg samt organisering og styring. Som ingeniør i udvikling af forretningssystemer kan du ofte opleve, at mulighedsrummet er afgrænset af valg, der er foretaget af andre fagligheder, af historiske årsager eller med helt andre formål end den primære drifts- og udviklingsopgave. En del af kurset eksemplificerer dette i forhold til teknologivalg, der i en traditionel kontekst kan være påvirket af produktgeometri og krav til funktionsflader og mekaniske egenskaber, der afgrænser materialevalg og sammen med ønsker til volumen og variantskabelse afgrænser relevante fremstillingsmetoder og udstyrstyper, samt relevante proces- og layoutvalg. Kurset sigter således både på at give et overblik over centrale beslutningsområder såvel som indsigt i samspillet mellem et sæt af driftssystemets designelementer.

Læringsmål

Viden

• Skal kunne redegøre for centrale udfordringer, begreber og teknikker i produkt og service design, proces-, teknologi- og layoutvalg samt arbejdstilrettelæggelse.

• Skal have kendskab til forskellige typer af proces- og layoutvalg og disses anvendelsesområder.

• Skal have indsigt i et udvalg af teknologier, der finder anvendelse i moderne driftssystemer og kunne redegøre for disses karakteristika og anvendelsesområder.

Færdigheder

• Skal kunne identificere, argumentere for eller imod og sammenligne alternative løsningselementer til håndtering af specifikke driftsudfordringer/forbedring af specifikke performance parametre.

• Skal kunne udvælge og anvende relevante teknikker til at evaluere performance effekt af løsningselementer kvantitativt i et givet scenarie.

Kompetencer

• Skal kunne tilrettelægge, udføre og dokumentere en systematisk designproces, der skaber et mindre sæt af sammenhængende og fagligt begrundede design-/indretningsvalg under hensyn til performancekrav, strategi og øvrige forhold i en given kontekst.

• Skal kunne reflektere over historiske og igangværende udviklingstendenser, der indebærer nye krav til driftssystemers performance og øvrige karakteristika.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til operations management
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Operations Management
ModulkodeM-GBE-B1-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet