Design af driftssystemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på P0 projekt og OM I kursus.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

P1 projektet bygger videre på indsigter og viden opnået gennem P0 projektet. Fokus ligger nu på udvikling af løsningselementer. Projektet bør arbejde med en ”greenfield” tilgang til løsningsudvikling (fremfor en forbedringstilgang). Problemanalysen bruges til at specificere den ønskede service/det ønskede produkt og iøvrigt afdække den eksterne kontekst til driftssystemet (herunder lovgivnings-, overenskomst-, miljø-, markedsmæssige forhold) med henblik på at opstille krav til driftssystemets funktionalitet og performance. Løsningsarbejdet skal demonstrere en systematisk tilgang til afdækning, udvælgelse og design/indretning/dimensionering af relevante alternative løsningselementer. Projektarbejdet bør danne grundlag for at kunne evaluere og validere løsningsforslag i forhold til de formulerede krav, herunder beregning af faste og variable omkostninger.

Læringsmål

Viden

• Skal have kendskab til grundlæggende operations management relaterede begreber, teorier og metoder vedrørende indretning af driftssystemer.

Færdigheder

• Skal kunne foretage en systemafgrænsning og identificere de væsentligste operations management relaterede designelementer, der knytter sig til indretning af et driftssystem i en bestemt kontekst.

• Skal kunne anvende projektarbejde som studieform, herunder identificere videnbehov og tilegne sig og omsætte viden fra international forskningslitteratur til konkrete analysetilgange.

• Skal kunne anvende og eksperimentere med metoder til organisering af projektarbejdet.

Kompetencer

• Skal kunne tilrettelægge, udføre og dokumentere en systematisk designproces, der skaber et større, sammennhængende og fagligt begrundet sæt af design-/indretningsvalg.

• Skal kunne opstille og kritisk vurdere et undersøgelsesdesign ud fra centrale aspekter som gyldighed, pålidelighed, reproducerbarhed og transparens.

• Skal kunne reflektere over egen rolle i projektarbejdets samarbejder og sammenhænge mellem samarbejde, forløb og resultater.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af driftssystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOperations Design
ModulkodeM-GBE-B1-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet