Produkt/service og driftssystem

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette første studenterprojekt på uddannelsen giver indblik i dele af den problembaserede studieform. Målet med projektarbejdet er at skabe en forståelse for, hvorledes samspil mellem en organisations interne og eksterne kontekst (eksempelvis kundetyper, brugerbehov, produktspecifikationer og markedsforhold) og dele af organisationens driftssystem (de processer og strukturer, der leverer/frembringer organisationens kerneydelser) kortlægges og analyseres med henblik på at identificere relevante problemstillinger knyttet til organisationens forretningsystem i en industriel (professionel) kontekst. 

Læringsmål

Viden

• Skal have kendskab til metoder til at karakterisere og beskrive organisationers eksterne og interne kontekst, herunder eksempelvis kundetyper, brugerbehov, produktspecifikationerog markedsforhold.

• Skal have kendskab til metoder til at dokumentere/beskrive en organisations driftssystem.

• Skal have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder.

Færdigheder

• Skal med udgangspunkt i faglitteratur, på fyldestgørende måde kunne identificere, udvælge og anvende relevante fagbegreber, modeller og metoder til at beskrive et driftssystem i en case og analysere sammenhænge mellem forskellige dele af systemet og dets kontekst.

• Skal kunne definere projektarbejdets mål, afgrænse undersøgelsesfeltet, designe og udføre en relevant dataindsamling og analyse i forlængelse af projektarbejdets undersøgelsesspørgsmål.

• Skal kunne omsætte forståelsen af en organisations eksterne kontekst og organisationens positionering til deraf afledte krav til driftssystemet.

• Skal kunne formidle projektarbejdets resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde.

Kompetencer

• Skal kunne redegøre for og vurdere sammenhængen mellem organisationens omverden, positionering, driftskrav og driftssystemets struktur, organisering og performance.

• Skal kunne reflektere over den problemorienterede og projektorganiserede studieform, arbejdsprocessen og det interne og eksterne samarbejde.

 

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukt/service og driftssystem
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProducts/Services and Operations
ModulkodeM-GBE-B1-5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet