Operations Management I

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende kendskab til operations management området og dettes begreber, herunder dets afgrænsning, hvilke mål der opstilles for operations samt det strategiske bidrag af operations management.
  • Skal have indblik i gældende eller fremspirende udfordringer indenfor operations.
  • Skal have viden om begreber og metoder indenfor system identifikation og kortlægning, herunder kortlægning af processer.

Færdigheder

  • Skal kunne kortlægge forretnings-/driftsprocesser og –systemer.

Kompetencer

  • Skal være i stand til at vælge, og anvende kortlægningsmetoder samt drage konklusioner heraf.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. bachelorstudieordningens §17 og diplomingeniørstudieordningens §18. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOperations Management I
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOperations Management I
ModulkodeM-GBE-B1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (globale forretningssystemer)
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet