Nanofysik – A: Optik, “Nano-optik”

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem fysik kandidatuddannelsens første semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal give den studerende praktisk erfaring med design, fabrikation og/eller karakterisering af nano-optiske komponenter, materialer eller nanostrukturer.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om fysikken bag de nano-optiske fænomener som udnyttes i projektet
 • Skal have viden om mulige anvendelser af de nano-optiske komponenter, materialer eller nanostrukturer der simuleres, fremstilles og/eller karakteriseres i projektet.

Færdigheder

 • Skal kunne identificere og forstå relevante videnskabelige metoder og teorier set i forhold til projektets tema
 • Anvende relevante metoder til at simulere og/eller designe nano-optiske komponenter, materialer eller strukturer relevante for projektet
 • Anvende relevante metoder til fabrikation af nano-optiske komponenter, materialer eller strukturer relevante for projektet
 • Anvende relevante metoder til karakterisering af de fremstillede komponenter, materialer eller strukturer relevante for projektet
 • Kunne redegøre for anvendelser og begrænsninger af de fremstillede eller simulerede komponenter, materialer eller strukturer
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen.

Kompetencer

 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNanofysik – A: Optik, “Nano-optik”
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNanophysics – A: Optics, “Nano-optics”
ModulkodeM-FYS-K1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet