Fysikkens anvendelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet skal, afhængigt af fokus i projektet, give den studerende en dybere forståelse af et udvalgt emne indenfor, f.eks. faste stoffers fysik, optik, materialefysik, statistisk mekanik, kvantefysik, eller et andet relevant problemfelt indenfor fysik.

Læringsmål

Viden

  • Skal kunne identificere og redegøre for de grundlæggende fysiske metoder, teorier og begreber som er relevante for analysen og beskrivelsen af problemfeltet
  • Skal kunne anvende relevante teoretiske og/eller eksperimentelle metoder til at studere problemfeltet
  • Redegøre for det videnskabelige grundlag og videnskabelige problemstillinger

Færdigheder

  • Skal kunne anvende teoretiske og/eller eksperimentelle metoder til studiet af det valgte problemfelt
  • Skal kunne forholde sig kritisk til egne resultater og løbende evaluere valg af metoder og teknikker til løsning af problemfeltet
  • Skal kunne føre en videnskabelig diskussion af resultaterne fra projektarbejdet og sammenholde teori og eksperimenter hvis begge foreligger
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant originallitteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets forskningsbaserede grundlag og problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner

Kompetencer

  • Skal kunne identificere teorier, metoder og teknikker fra fysikkens mange discipliner som er relevante i forbindelse med løsning/bearbejdelse af problemfeltet
  • Skal kunne tage ansvar for egen faglige læring og specialisering og selv kunne opsøge viden og udvikle færdigheder fra andre discipliner, som kunne være relevante for problemfeltet
  • Varetage planlægning, gennemførelse og styring af komplekse og uforudsigelige forsknings- og/eller udviklingsopgaver og påtage sig et professionelt ansvar for at gennemføre selvstændige faglige opgaver såvel som tværfaglige samarbejder.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysikkens anvendelser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelApplications of Physics
ModulkodeM-FYS-K1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet