Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet projekt på 3. semester og kurserne på 4. semester eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • skal have forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for Fysik, herunder termodynamik, klassisk mekanik, stoffers struktur, laboratorieteknik, elektromagnetisme, optik, spektroskopi og kvantemekanik; desuden skal dimittenden have viden om den matematik og statistik, der kræves for ovenstående emner, programmering og computermodellering, fysikkens samspil med såvel andre naturvidenskabelige fag som det omgivende samfund, og samarbejde, læring og projektarbejde.
 • skal kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis samt understøttende digitale redskaber og metoder
 • kunne forstå videnskabelige metoder og teorier set i forhold til semestrets tema.

Færdigheder

 • skal kunne anvende fagområdets/ernes metoder og redskaber.
 • skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor fagområdet/erne samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.
 • skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner, samt være fortrolig med brugen af almene computerbaserede værktøjer benyttet på uddannelsen 
 • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber (herunder computerbaserede redskaber og metoder) benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen.

Kompetencer

 • skal kunne håndtere komplekse og udviklings-orienterede situationer i studie- eller arbejds-sammenhænge.
 • skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
 • skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.
 • Skal kunne udvælge passende computerbaserede metoder og redskaber til behandling af specifikke problemstillinger.

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodeM-FYS-B6-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet