Fysiske modeller – Fysiske målemetoder (P1)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i P0 projektet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Viden

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller

Færdigheder

 

 • Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge
 • Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
 • Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af information indhentet i forbindelse med projektarbejdet
 • Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder anvendt til analyse af den valgte problemstilling
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk og mundtligt med inddragelse af computerbaserede værktøjer
 • Skal kunne analysere egen læreproces
 • Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet

Kompetencer

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport med inddragelse af computerbaserede værktøjer
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne anvende projektarbejde som studieform
 • Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen, herunder inddragelse af digitale redskaber og metoder
 • Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt
 • Identificere og udvikle egne behov/muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Projektarbejde (baseret på laboratorieforsøg) med vejledning og suppleret med forelæsninger der introducerer de studerende til de relevante målemetoder og begreber der bruges i forbindelse med eksperimenterne i laboratorierne.
De studerende får gennem en række eksperimenter kendskab til forskellige eksperimentelle teknikker til bestemmelse af fysiske størrelser. Resultaterne fra de enkelte eksperimenter analyseres efterfølgende og sammenholdes med den relevante teori.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til  300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFysiske modeller – Fysiske målemetoder (P1)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModels in Physics – Characterisation Methods in Physics
ModulkodeM-FYS-B1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i fysik
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet