Dynamiske systemers fysik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teorier for mekaniske, elastiske og/eller elektromekaniske komponenter og systemer.
  • Skal kunne identificere og forstå metoder til fremstilling af mikroskala mekaniske systemer.
  • Skal have viden om materialer anvendt til fremstilling af mikroskala mekaniske systemer.

Færdigheder

  • Skal kende til de vigtigste metoder til fremstilling af mikroskala mekaniske systemer.
  • Skal kunne anvende relevante metoder til fabrikation af elektromekaniske komponenter/systemer og/eller til modellering af disse.
  • Skal kunne beregne egenskaber og redegøre for anvendelser samt begrænsninger af de fremstillede enheder og/eller systemer og hertil anvendte modeller.
  • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner. 

Kompetencer

  • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.  
  • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring inden for fagområdet. 
  • Skal kunne identificere problematikker og potentialer i praktisk anvendelse af mekaniske systemer.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamiske systemers fysik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerOplysninger om tilladte hjælpemidler til eksamen offentliggøres under beskrivelsen af semesteret/kurset.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhysic of Dynamic Systems
ModulkodeM-FT-B5-1I
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet