Kandidatspeciale

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. - 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have opnået omfattende forståelse af en bred vifte af teoretiske, numeriske og eksperimenterende modeller, metoder og teknikker inden for området industriel ledelse

Færdigheder

  • Skal være i stand til at anvende videnskabelige metoder til at løse forskellige problemer inden for specialiseringsområdet
  • Skal være i stand til at udføre videnskabeligt arbejde inden for relevante fagområder i specialiseringsområdet
  • Skal være i stand til at anvende forskellige ingeniørmetoder i forsknings- og udviklingsprojekter inden for specialiseringsområdet
  • Skal være i stand til at deltage eller lede projekter inden for industriel produktion, herunder drift, informationssystemer, produktionsplanlægning og –styring, Supply Chain Management, kvalitetssystemer og projektledelse

Kompetencer

  • Skal være i stand til at arbejde selvstændigt i et projekt med et specifikt problem inden for specialiseringsområdet på højest mulige niveau
  • Skal være i stand til at deltage i både fagspecifikt og tværfagligt samarbejde
  • Skal være i stand til at deltage i udvikling og forskning inden for specialiseringsområdet
  • Skal være i stand til at varetage teknisk ledelse af udviklingsprojekter i produktionsvirksomheder
  • Skal være i stand til at løse nye og komplicerede tekniske problemer ved brug af viden og færdigheder inden for industriel ledelse

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 3 medlemmer. Inden for det godkendte emne skal kandidatspecialet dokumentere at niveauet for uddannelsen er blevet opnået.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 30 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 900 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeM-CTP-K4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i produktion
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet