Planlægning og styring af produktion

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om
  • begreber, teorier og metoder vedrørende planlægnings- og styringsmodeller ved etablering og gennemførelse af industriel produktion, herunder grundlæggende modeller inden for økonomi, organisation og ledelse
  • teknologier og systemer til at støtte for udvikling af sådanne planlægnings- og styringsmodeller
 • Skal have viden om sammenhængen i indholdet

Færdigheder

 • Skal kunne anvende de indlærte teorier og metoder til design af konkrete planlægnings- og styringssystemer
 • Skal kunne anvende de behandlede teknologier og gennemgåede systemer til håndtering af konkrete praktiske problemstillinger vedrørende planlægning og styring af produktion
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske behov for planlægning og styring samt kunne vælge og begrunde økonomisk optimale løsninger
 • Skal kunne formidle sådanne problemstillinger og løsningsmodeller til andre deltagere i forekommende udviklingsprojekter

Kompetencer

 • Skal kunne omsætte de indlærte videnselementer og færdigheder ved håndtering af komplekse udviklingsprojekter
 • Skal selvstændigt kunne bidrage konstruktivt og professionelt i flerfaglige projekter
 • Skal på basis af det tilegnede kunne identificere egne behov for yderligere læring og kunne gennemføre en hensigtsmæssig tilrettelægning heraf

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning og styring af produktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProduction Planning and Control
ModulkodeM-CTP-K2-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i produktion
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet