Introduktion til produktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om matematiske metoder og grunddiscipliner, der ligger til grund for metodeapparatet i industriel produktion
  • Skal have viden om metoder til udarbejdelse af semesterprojekter på uddannelsen
  • Skal have viden om problembaseret læring
  • Skal have viden om grundlæggende produktionsmodeller

Færdigheder

  • Skal kunne udføre en simpel analyse vedrørende industriel produktion
  • Skal kunne foreslå en løsning på de identificerede problemstillinger og argumentere for deres validitet

Kompetencer

  • Skal kunne omsætte de indlærte videnselementer og færdigheder ved håndtering af projekter baseret på modellen for problembaseret læring
  • Skal selvstændigt kunne bidrage konstruktivt og professionelt i flerfaglige projekter
  • Skal, på basis af det tilegnede, kunne identificere egne behov for yderligere læring og kunne gennemføre en hensigtsmæssig tilrettelægning heraf

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 5 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 150 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til produktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Production
ModulkodeM-CTP-K1-N2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i produktion
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet