Produkter og produktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om
  • begreber, teorier og metoder vedrørende produkter som eksistensgrundlag for produktion
  • begreber, teorier og metoder vedrørende produktion som værdiskabende aktivitet
  • teknologier og systemer til brug ved design af produkter og tilrettelæggelse af produktion
 • Skal have viden om sammenhængen i indholdet

Færdigheder

 • Skal kunne anvende de indlærte teorier og metoder til analyse af produkter og deres egnethed til værdiskabende produktion
 • Skal kunne anvende de behandlede teknologier og gennemgåede systemer til håndtering af konkrete praktiske problemstillinger vedrørende produktudvikling og produktion
 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske behov for planlægning og styring samt kunne vælge og begrunde økonomisk optimale løsninger
 • Skal kunne formidle sådanne problemstillinger og løsningsmodeller til andre deltagere i forekommende udviklingsprojekter

Kompetencer

 • Skal kunne omsætte de indlærte videnselementer og færdigheder ved håndtering af komplekse udviklingsprojekter
 • Skal selvstændigt kunne bidrage konstruktivt og professionelt i flerfaglige projekter
 • Skal på basis af det tilegnede kunne identificere egne behov for yderligere læring og kunne gennemføre en hensigtsmæssig tilrettelægning heraf

Undervisningsform

Modulet gennemføres som gruppebaseret, problemorienteret projektarbejde. Gruppearbejdet gennemføres som en selvstændig arbejdsproces, hvor de studerende i samarbejde med en vejleder, selv organiserer og koordinerer deres arbejdsproces. Grupperne består normalt af maksimum 6 studerende.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 15 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 450 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukter og produktion
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProducts and Production
ModulkodeM-CTP-K1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i produktion
StudienævnStudienævn for Produktion
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet