Frembringelse III: Styrkelære og anvendt simulering

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer inden for industriel design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem kurset skal de studerende opnå operativ forståelse for svigtformer og beregningsmæssige kriterier. Med udgangspunkt i den almindelige udbredelse af Finite Element-moduler i geometrisk modelleringssoftware skal de studerende sættes i stand til at vurdere deformationsresultater ved en sådan analyse, med bevidsthed om metodens basale begrænsninger og typiske fejl ved resultatfortolkning.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om belastningsspektra og levetidsbetragtninger og svigtkriterier for seje og sprøde materialer, brud ved fågangsbelastning af sprøde hhv. seje materialer, samt grundlæggende udmattelse.
 • Skal have viden om samlingsrelaterede problematikker, plan spændingstilstand og hovedspændinger
 • Skal kunne forstå hvordan numeriske metoder kan anvendes til at opnå tilnærmerede løsninger til fysiske problemer som er beskrevet ved partielle differentialligninger samt deres anvendelse og begrænsninger
 • Skal kunne forstå de basale koncepter og principper bag forskydningsbaseret FEM såsom elementer, diskretisering, stivhed, forskydning, kræfter, interpolation, frihedsgrader, osv.
 • Skal have basal forståelse for forskellige kriterier der kan anvendes som basis for design sammen med FE-analyser

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne skønne en designmæssig levetid (antal belastninger) for en givent strukturel komponent
 • Skal kunne anvende enkle svigtkriterier for flerakset spændingstilstand
 • Skal kunne opstille primære styrke- og stivhedsmæssige krav til individuelle produktdele
 • Skal kunne udføre en lineær statisk spændingsanalyse vha. Kommercielt FE-software
 • Skal demonstrere en basal forståelse af koncepterne og applikationerne af FE-analyser ud fra en industriel design-vinkel

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

 • Skal kunne opstille styrke- og stivhedsmæssige krav til en given komponent, samt foretage et levetidsskøn. En CAD-genereret komponentmodel kan omsættes til en FE-model. Der kan foretages deformationsbaseret konvergensanalyse ved netforfining, og FE-analysen kan benyttes til iterativ udvikling af komponentdesignet

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFrembringelse III: Styrkelære og anvendt simulering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConstruction III: Strength of Materials and Applied Simulation
ModulkodeM-AODIB5K202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet