Frembringelse I: Styrkelære og materialer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor industriel design- og ingeniørområdet svarende til Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem kurset skal de studerende opnå en kvalitativ og kvantitativ forståelse for den klassiske styrkelære samt systematikken bag modeldannelsen. Med udgangspunkt i materialeegenskaber og form- og belastningskategorisering opnås forståelse for dominerende deformationskarakteristika på strukturelt og lokalt niveau for de basale enaksede strukturelementer. Dette skal danne grundlaget for forståelsen af mere komplekse strukturer.

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal have viden om grundlaget for statiske antagelser samt disses praktiske gyldighed
  • Skal have viden om grundlæggende strukturelle elementer  (geometriske karakteristika, globale og lokale deformationsformer)
  • Skal have viden om basale styrkelæremæssige begreber, som deformation, tøjning og spænding
  • Skal have viden om deformationsantagelser i, og begrænsninger for, den klassiske bjælketeori

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne identificere et givet strukturelement (eksempelvis bjælke, plade, skive, aksel)
  • Skal kunne identificere relevante materialemæssige karakteristika (elasticitetsmodul, tværkontraktionsforhold) for almene kommercielt tilgængelige isotrope materialer (metaller, polymerer, elastomerer)
  • Skal kunne beregne deformation af, samt spænding/tøjning i, træk/trykstænger med prismatisk tværsnit
  • Skal kunne opstille ligevægtsbetingelser for statisk bestemte bjælker samt udregne ubekendte reaktioner
  • Skal kunne opstille randbetingelser for bjælker, samt udvælge og anvende relevante bjælke-elementartilfælde samt kombinere disse (superposition)

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet:

  • Skal kunne varetage kvantitativ vurdering af enaksede strukturelementers deformation og global stivhed, samt lokale spændinger og tøjninger. Der kan tidligt i, og løbende gennem, designfasen foretages vurdering af tværsnitskarakteristika, materialeegenskaber og lastpåføring med henblik på iterativ forbedring 

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFrembringelse I: Styrkelære og materialer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConstruction I: Structural Analysis and Materials
ModulkodeM-AODIB3K203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet